energetska izkaznica stavbe
posodobitev januar 2018
Kako do energetske izkaznice stavbe? Pošljite nam svoje kontaktne podatke in točen naslov stavbe na matjaz.valencic@gmail.com.
Kako do energetske izkaznice dela stavbe (stanovanja)? Pošljite nam svoje kontaktne podatke, točen naslov stavbe in številko stanovanja na matjaz.valencic@gmail.com.
V najkrajšem času vam bomo poslali ponudbo! 

Članki o energetskih izkaznicah stavb, v informacijo:
Energetske izkaznice in domine, poznavalci jih sestavljajo
Potrebujete energetsko izkaznico?
Proti zlorabam energetske izkaznice

Dve plati energetske izkaznice
Brez panike! Energetske izkaznice stanovanjske stavbe ali stanovanja ne potrebujete, razen če
želite stavbo prodati ali trajno oddati. Za poslovne stavbe veljajo strožje zahteve.
  • Podjetje Zenergija d.o.o. ima javno pooblastilo št. 33 za izdajo energetskih izkaznic stavb.
  • Zavod ZaEnSvet ima javno pooblastilo št. 295 za izdajo energetskih izkaznic stavb.
  • Matjaž Valenčič ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic št. 65.

Če boste hitro naročili izdelavo energetske izkaznice, bo cena nižja*. Prihranili boste izdatek za prispevek. Prehitite upravne postopke, privarčujte.

*Skladno z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-E/ (Ur.l. RS, št. 10/12), prispevka za izdajo energetske izkaznice ni potrebno plačevati, dokler ni vzpostavljen glavni elektronski register in nadzorni sistem, ker zaradi tega še ne nastajajo stroški.

Cena izdelave EI je odvisna od lastnosti stavbe ali dela stavbe. Izpolnite obrazec za izdelavo energetske izkaznice in nam ga pošljite. Prejeli boste našo najboljšo ponudbo! 
Energetska izkaznica
je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Izdelujejo jo neodvisni strokovnjaki  (z licenco) na zahtevo stranke.
Izdajajo jo pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.

Energetska izkaznica stavbe, podrobneje

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU najkasneje do leta 2009. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) je prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)).

Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

Register izdanih energetskih izkaznic (stanje na dan: 20. 12. 2017)

Kako do energetske izkaznice stavbe? Izpolnite  Obrazec  in ga pošljite izdelovalcu. V najkrajšem času boste prejeli ponudbo za izdelavo vaše energetske izkaznice. Po vaši potrditvi ponudbe bomo izdelali energetsko izkaznico za stavbo. 

Neodvisni strokovnjak Matjaž Valenčič pošljite vprašanje