ODVAJANJE VODE
Podtlačni odvod padavinskih vod

Lahko pozabite na zamakanje streh, če sledite enostavnemu nasvetu: sodelujte z namiUporabite naše izkušnje. V Sloveniji je z našim sodelovanje dokončanih na stotine objektov, v tujini pa še mnogo več.  

Odvod vode z enostavne strehe ni kaj posebnega, deževnica odteka z vsakega kozolca in se vrača v naravo, za enostavne stavbe je prostopadni odvod ustrezen. Pri večjih strehah trgovskih centrov, hotelskih kompleksov, večstanovanjskih stavb, šol, bolnišnic, proizvodnih hal ali stadionov pa prostopadni odvod ni primeren. Številni notranji vertikalni žlebovi in notranja meteorna kanalizacija prepredajo stavbe, jemljejo dragocen prostor in nudijo precej možnosti zamakanja. Varen je podtlačni sistem, pri katerem se v točno dimenzioniranih vertikalnih ceveh ustvarja podtlak, ki srka vodo in jo zanesljivo odvaja s strehe. 

Glavna prednost podtlačnega odvoda pred prostopadnim je zanesljivost, saj je podtlačni sistem načrtovan na inženirski  način, prostopadni pa le z izkustvenimi spoznanjih. Prednost je tudi cenejša instalacija, ki učinkovitejše in zanesljivejše odvaja padavinsko vodo z raznovrstnih streh. Zmanjšano je število vtočnikov, cevi so vitkejše, razpored vtočnikov in cevnih instalacij je prilagodljiv potrebam objekta in željam arhitekta... Vgradnja je hitrejša, podtlačni odvodni sistem je cenejši. Podtlačni sistem odvoda padavinskih vod je prilagojen tudi vse pogostejšim nalivom, ki so posledica podnebnih sprememb.

Nudimo vam priložnost, da vam ekipa strokovnjakov s področja strešnih odvodov svetuje pri dimenzioniranju inovativnih strešnih podtlačnih odvodnih sistemov.  Strokovnjaki, ki smo v zadnjem desetletju projektirali odvodne sisteme v Sloveniji in tujini, vam v sodelovanju s podjetjem Valsir predstavljamo podtlačne sisteme nove generacije. 
Podtlačni odvod padavinskih vod s streh, 1. del
Podtlačni odvod padavinskih vod s streh, 2. del
Najboljše: nova generacija RAINPLUS 40-110

Skrivnosti velikih ravnih streh
RAINPLUS
Plačevanje dežja
Lepota velikih poplav