REDNI PREGLEDI KLIMATSKIH SISTEMOV

Izvajamo redne preglede klimatskih sistemov po Pravilniku o rednih pregledih klimatskih sistemov, Uradni list RS, št. 26/08 in 17/14 – EZ-1. Neodvisni strokovnjak za redne preglede klimatskih sistemov Matjaž Valenčič, dipl. inž. str., ima licenco za redne preglede klimatskih sistemov št. 9, ki velja do 14.10.2021.

Poskrbite za pravočasen redni pregled svojih klimatskih sistemov. Znižali si boste obratovalne stroške in imeli kakovostnejši notranji zrak. Za naročilo rednega pregleda klimatskih sistemov pišite na matjaz.valencic@gmail.com ali pokličite 041-796-761.

Klimatski sistem je kombinacija elementov, ki zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura zraka regulirana in se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regulacijo prezračevanja, vlažnosti in čistosti zraka. Klimatski sistem vključuje tudi hladilni sistem, ki je kombinacija elementov, ki zagotavljajo odvod toplote iz stavbe. 

Lastnik stavbe ali dela stavbe, v kateri je vgrajen klimatski sistem z nazivno izhodno močjo nad 12 kW, mora zagotoviti redni pregled klimatskega sistema.

Klimatski sistemi morajo biti pregledani najmanj vsakih pet let. Pregled se izvede posebej za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi.

Neodvisni strokovnjak lahko na osnovi ocenjenih možnosti za povečanje energijske učinkovitosti klimatskega sistema in izboljšave kakovosti zraka predlaga lastniku stavbe krajši interval do naslednjega pregleda klimatskega sistema.

Pregled klimatskega sistema obsega:

  • popis in pregled dokumentacije,
  • vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov,
  • pripravo predlogov izboljšav ter
  • izdelavo poročila o pregledu.

Pregled vključuje tudi oceno učinkovitosti klimatskih sistemov in njihove primernosti glede na uporabo stavbe. Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje tehnično mogoče in stroškovno učinkovite izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema in alternativne rešitve.

Vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema obsega:

  • primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije,
  • ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav,
  • ugotavljanje stanja glede nastavitve regulacije,
  • ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema,
  • izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.