ZAKONODAJA, SMERNICE IN PRAVILA

zakoni:

Energetski zakon EZ-1

Gradbeni zakon


pravilniki:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neidvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe 22.03.2014, se še uporablja)

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16)

Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago


smernice:

Tehnična smernica-TSPSFTI 01-FASADE

Smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov

Tehnična smernica TSG-1-001:2010-POŽARNA VARNOST V STAVBAH

Tehnična smernica TSG-1-004:2010-UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Tehnična smernica TSG-1-005:2012-ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008 ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Smernica trajnostne gradnje


uredbe:
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 15/14)

drugo:

Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe

Strokovna pravila za trajnostno izvedbo keramičnih oblog na balkonih in terasah